VIDEO

Stavba postupuje vpřed

Na staveništi aktuálně probíhají práce související s výstavbou parkoviště pod úrovní terénu. Parkoviště bude umístěno v podzemním podlaží, díky čemuž se obyvatelé rezidenčního projektu dostanou použitím výtahu nebo schodiště do všech obytných podlaží, bez nutnosti vstupu do chladného, deštivého či příliš horkého počasí. Projekt myslel také na udržitelný ekologický druh dopravy a součástí projektu bude prostorné kryté parkoviště pro kola.
 
Rovněž začala realizace hrubé stavby, a to v podobě budování jednotlivých sekcí prvního nadzemního podlaží. V parteru budou umístěny drobné potraviny, obchůdky, kavárna, služby a pro nejmenší zde vyroste i Mateřská škola.
 
Rezidenční projekt se soustředí i na bezprostřední okolí bytových domů, čehož výsledkem budou zelené střechy a vnitrobloky plné trávy, keřů, zeleně, okrasných dřevin a stromů. Zejména vysoká zeleň je velmi důležitá pro ochlazování a v letním období pomáhá udržet lepší klima v celém bytovém komplexu. A navíc komunální prostory se zelení pozitivně ovlivňují formování a udržování společenských vazeb mezi rezidenty.