VIDEO

Financovánie

Postup při koupě bytu

1. Podpis Rezervační smlouvy + zaplacení rezervačního poplatku ve výši 100 .000,- Kč
2. Podpis Smlouvy o budoucí Kupní smlouvě + doplacení první splátky kupní ceny ve výši 15 % z ceny kupované nemovitosti mínus rezervační poplatek
3. Podpis Kupní smlouvy a doplacení kupní ceny (po kolaudaci)
4. Odevzdání bytu